Privacy - St Joost van Beek Flats

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geachte bewoners,
U ontvangt deze mededeling omdat vanaf 25 mei 2019 de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) van kracht is geweorden. In de hele EU geldt dat hetzelfde privacywetgeving onder internationale naam GDPR.

De Privacy van de bewoners voor onze website is een groot goed. In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de AVG gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die u op de website of in het forum invult, worden alleen door het bestuur van de recreatie gebruikt. Uw gegevens worden NIET gedeeld met derden.

Onze Stichting hanteert een foto protocol voor het plaatsen van foto’s die alleen op Facebook komen te staan in een BESLOTENGROEP, waar alleen uitsluitend bewoners lid van kunnen worden.  

VAN REDELIJK BELANG
In veel gevallen valt beeldmateriaal waar personen duidelijk herkenbaar zijn onder persoonsgegevens en is schriftelijk toestemming benodigd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangegeven dat een foto niet altijd onder alle omstandigheden als bijzonder persoonsgegevens wordt gezien. In dat geval is toestemming niet noodzakelijk. Er kan namelijk een andere grondslag zijn voor de verwerking. In het geval de Joost van Beek Flats is de grondslag voor het plaatsen van foto’s op een BESLOTENGROEP; ‘redelijk belang’. De Stichting heeft namelijk een redelijk belang bij het plaatsen van foto’s om te kunnen communiceren over activiteiten, verslag te doen van diverse activiteiten en evenementen, om een impressie te geven van de sfeer binnen de Recreatie van de Joost van Beek Flats. Wij vragen dan ook vooraf GEEN toestemming meer voor het plaatsen van foto’s. Wel bieden wij de mogelijkheid om beeldmateriaal te laten verwijderen indien dit gevraagd wordt.

HET GEBRUIK van ONZE FACEBOOKGROEP
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Stichting Joost van Beek Flats. Het is niet toegestaan de inhoud van FACEBOOK geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder bronvermelding.
Tijdens alle activiteiten die door de stichting georganiseerd wordt en binnen ons eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door bewoners, familieleden of webmaster.

Er worden geen namen, achternamen, adressen of telefoonnummers gepubliceerd.

Als er een bewoner is die problemen heeft met het plaatsen van foto’s dan kan in overleg met deze bewoner besloten worden de foto’s te doen verwijderen.
Bewoners die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit wel schriftelijk kenbaar te maken aan de Stichting Joost van Beek Flats. Deze bewoners komen dan op een lijst te staan, waarmee dan rekening mee gehouden kan worden bij het plaatsen van deze foto’s op de BESLOTEN-groep van Facebook. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

Bezwaar maken dit kunt u doen op pagina "Privacy" of direct per e-mail naar: info@joostvanbeekflats.nl

MAKEN VAN FOTO- EN VIDEO OPNAMES
Tijdens alle activiteiten die door de Stichting Joost van Beek Flats georganiseerd wordt binnen ons eigen accommodatie mogen en kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door bewoners en door de webmaster.

Wilt u dat er GEEN foto's van u worden geplubliceerd op de beslotengroep van Facebook, dan kunt u zich afmelden d.m.v. door het onderstaande formulier in te vullen en door te mailen. 

Uw gegevens worden dan volledig verwijdert uit ons syteem.


Met vriendelijke groet

Bestuur Recreatie
 Ik heb GEEN bezwaar voor plaatsing van mijn foto's op de website
 Ik heb WEL bezwaar dat mijn foto's op de website komen
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu